De duur van whiplash klachten

De klachten en beperkingen die na een whiplash ontstaan zijn voor wat betreft de tijdsduur te onderscheiden in drie categorieën:

 1. acute whiplash klachten en beperkingen;
 2. subacute whiplash klachten en beperkingen;
 3. langdurige whiplash klachten en beperkingen;

1Acute whiplash klachten en beperkingen

Onder acute whiplash klachten en beperkingen worden de klachten en beperkingen verstaan die worden ervaren in de periode vanaf het moment van de whiplash, tot drie weken daarna.Kenmerkende acute whiplash klachten en beperkingen zijn:

 • nekpijn, uitstralend naar achterhoofd, schouders en armen
 • een stijve nek en beperking van de bewegingsmogelijkheden
 • hoofdpijn, met name in het achterhoofd, soms uitstralend naar het voorhoofd

Andere voorkomende acute whiplash klachten zijn:

 • duizeligheid, misselijkheid, oorsuizingen, wazig zien
 • tintelingen in de handen, armen en benen
 • moeheid en verwardheid
 • rugpijn
 • pijn in de schouders

Bovengenoemde klachten zijn over het algemeen niet aantoonbaar/verklaarbaar via röntgenfoto, MRI- of CT-scan. Toch is het in het geval van een whiplash verstandig om nader onderzoek te doen. Er dient immers uitgesloten te worden dat er als gevolg van de whiplash fracturen of verschuivingen in de halswervelkolom hebben plaatsgevonden.Bij een normaal herstel van de uit de whiplash voortkomende klachten en beperkingen zal er drie tot vier weken na het ontstaan van whiplash sprake zijn van herstel van de klachten en beperkingen.

De rol van Montsma Belangenbehartiging

Bij Montsma Belangenbehartiging houden wij het verloop van uw herstel nauwkeurig in de gaten. In het geval daartoe aanleiding is zullen wij uw situatie ter beoordeling voorleggen aan onze medisch adviseur. Tevens zullen wij de verzekeraar van de tegenpartij verzoeken om een (aanvullend) voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Het is immers niet de bedoeling dat u naast uw lichamelijk (en psychisch) ongemak ook nog eens met financiële problemen wordt geconfronteerd.

2Subacute whiplash klachten en beperkingen

Met subacute whiplash klachten en beperkingen worden de klachten en beperkingen bedoeld die worden ervaren in de periode vanaf drie weken na het ontstaan van de whiplash, tot drie maanden daarna. Indien uw klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash in deze periode langzaam minder worden, wordt er gesproken over een normaal herstel. Wanneer er in deze periode nog geen sprake is van voortuitgang van de whiplash gerelateerde klachten en beperkingen, dan is er sprake van een zogenoemd “vertraagd herstel”. Een vertraagd herstel hoeft nog niet te betekenen dat volledig herstel van de whiplash niet mogelijk is.

Kenmerken van vertraagd herstel bij subacute whiplash klachten en beperkingen zijn:

 • aanhoudende en/of verergerende hoofdpijn en nekpijn
 • aanhoudende en/of verergerende duizeligheid en misselijkheid
 • aanhoudende en/of verergerende vermoeidheid en verwardheid
 • aanhoudende en/of verergerende lichamelijke en/of geestelijke beperkingen
 • toenemende behoefte aan medisch onderzoek of medische behandeling

3Langdurige whiplash klachten en beperkingen

Als de klachten en beperkingen drie maanden na de whiplash nog steeds aanwezig zijn, wordt er gesproken over langdurige whiplash klachten en beperkingen. In het geval dat er sprake is van langdurige whiplash klachten en beperkingen neemt de kans op volledig herstel af. Vaak hebben de klachten een wisselend verloop, met goede, slechte en gemiddelde dagen.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#