Schadevergoeding bij whiplash

In het geval u een whiplash oploopt als gevolg van een ongeval waarvoor een andere partij aansprakelijk is, heeft u recht op een schadevergoeding. Het recht op vergoeding bij letselschade whiplash bestaat daarbij uit zowel een vergoeding van de materiele schade, als een smartengeldvergoeding. Montsma Belangenbehartiging helpt u hier graag bij. Omdat wij onze kosten rechtstreeks vorderen bij de tegenpartij, is onze bijstand bovendien geheel kosteloos.

Smartengeld whiplash

Smartengeld is de vergoeding voor de schade die aan u als persoon is toegebracht. De hoogte van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij dient te worden gedacht aan de aard en de ernst van het opgelopen letsel, de hinder en pijn die u heeft geleden, de toekomstige beperkingen die uit uw letsel voortvloeien en de invloed die een en ander heeft op uw carrière en privéleven.

Bedrag van schadevergoeding

Zoals uit de teksten Smartengeld whiplash en Materiële schade blijkt is het uiteindelijke bedrag aan whiplash schadevergoeding van vele factoren afhankelijk. Factoren die bovendien van geval tot geval verschillen. De totstandkoming van een schadevergoeding die recht doet aan uw specifiekeomstandigheden, is dan ook maatwerk. Montsma Belangenbehartiging is u hier graag bij van dienst. Wij werken daarbij op onze manier: eerlijk, persoon en betrokken.

Materiële schade

Naast smartengeld heeft u ook recht op vergoeding van uw materiële schade. Hierbij kunt u denken aan:

  • Kosten van huishoudelijke hulp;
  • misgelopen arbeidsinkomsten;
  • kosten studievertraging;
  • voertuigschade;
  • kledingschade;
  • eigen risico zorgkosten;
  • kosten van onderhoud aan de tuin;
  • kosten voor klussen in en om het huis;
  • reiskosten.

Voorbeelden van hoogte schadevergoedingen

1 (huis)Vrouw met whiplash

Een 44-jarige (huis)vrouw wordt van achter aangereden. Gedurende een periode van ongeveer 3 maanden heeft zij pijn in haar nek, hals en schouder. Bovendien heeft benadeelde moeite met tillen, regelmatig hoofdpijn en slaapproblemen.

In onderliggende zaak werd er een smartengeldvergoeding van € 1.500,00 uitgekeerd. Bij deze smartengeldvergoeding werd uitgegaan van een blijvende functionele invaliditeit van 5% als gevolg van de whiplash. De vergoeding van de materiële schade bedroeg – exclusief vergoeding van de voertuigschade –
€ 3.750,00. Met name de vergoeding voor huishoudelijke hulp droeg hier aanzienlijk aan bij.

2 Student loopt door whiplash studievertraging op

Een 21-jarige student loopt als inzittende van een personenauto een whiplash op. Hij heeft last van een stijve nek, hoofdpijn, slaapproblemen en misselijkheid. De functionele invaliditeit wordt vastgesteld op 3%. Als gevolg van de klachten loopt hij een jaar studievertraging op.

De smartengeldvergoeding bedroeg € 4.500,00. Bij het vaststellen van dit bedrag werd o.a. rekening gehouden met de jonge leeftijd van benadeelde. Ter vergoeding van de materiële schade werd een bedrag van € 22.500,00 vastgesteld. De vergoeding voor gederfde inkomsten – de student kwam immers een jaar later op de arbeidsmarkt – van € 18.000,00 vormde hier een substantieel deel van.

3 Zelfstandig ondernemer kan haar beroep niet meer uitoefenen

Een 32-jarige senior business consultant loopt door een verkeersongeval een whiplash op. Ze heeft hoofd- en nekpijn, last van duizeligheid, en lichte concentratie- en geheugenstoornis. Haar functionele invaliditeit wordt vastgesteld op 8%.

In deze werd een smartengeldvergoeding van € 10.000,00 uitgekeerd. Bij het bepalen van dit bedrag werd rekening gehouden met de beperkingen in haar beroepsuitoefening, huishoudelijke activiteiten en het niet meer kunnen uitoefenen van haar hobby’s. De vergoeding van de materiële schade werd vastgesteld op € 90.000,00. Bij de totstandkoming van dit bedrag vormde de gederfde inkomsten de grootste schadepost. Daarnaast kreeg benadeelde een levenslange vergoeding vanwege het feit dat zij bepaalde huishoudelijke activiteiten zeer waarschijnlijk nooit meer zelfstandig zal kunnen verrichten.

4 Projectleider bouw kan door whiplash beroep niet uitoefenen

Als gevolg van een verkeersongeval loopt een 38-jarige projectleider in de bouw een whiplash op. Hij heeft pijn in zijn nek en schouders, concentratieproblemen, is snel vermoeid en kan niet zwaar tillen. Kan bijna een jaar niet werken. Ook psychische klachten.

De smartengeldvergoeding werd vastgesteld op € 15.000,00. Bij deze vergoeding werd o.a. rekening gehouden met het feit dat de carrière van benadeelde is stukgelopen en hij zijn hobbymatige activiteiten in en rond het huis niet meer (zelfstandig) kan uitoefenen. De vergoeding van de materiële schade bedroeg in deze zaak € 35.000,00. Omdat het loon van benadeelde door de werkgever werd doorbetaald, was er met betrekking tot arbeidsinkomsten geen schade. Wel werd meegewogen dat benadeelde bepaalde klussen in huis niet meer zelfstandig kon uitoefenen, en hiervoor een bouwbedrijf moest inhuren.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#