Whiplash en de betrokken medische partijen

Wanneer u een whiplash oploopt en er klachten en beperkingen ontstaan zult u met een aantal verschillende medische partijen te maken krijgen. Hieronder kunt u lezen welke medische partijen u (over het algemeen) tegenkomt, en welke rol zij spelen.

Spoedeisende Hulp

Wanneer u bij een ongeval betrokken bent en daarbij een whiplash heeft opgelopen, zult u wellicht naar de spoedeisende hulp zijn gegaan. Per ambulance, of misschien wel met eigen vervoer. De spoedeisende hulp is een afdeling waar u terecht kunt voor dringende medische hulp. Na binnenkomst maakt men een inschatting van de aard en de ernst van uw letsel, en verricht men indien nodig nader specialistisch onderzoek. In het geval van een whiplash zal het nader onderzoek over het algemeen door een neuroloog worden verricht.

Huisarts

Als u een whiplash heeft opgelopen – en hiermee niet naar de spoedeisende hulp bent geweest – is het verstandig om zo spoedig mogelijk bij uw huisarts lang te gaan. Deze kan dan enkele testen doen, en wellicht enige medicatie verstrekken. In geval van aanhoudende klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash is het verstandig om regelmatig contact te onderhouden met uw huisarts. Door regelmatig een bezoek te brengen aan uw huisarts en uw klachten en beperkingen kenbaar te maken, kan uw huisarts beoordelen of er (voldoende) herstel plaatsvind. Mocht dit niet zo zijn dan kan uw huisarts u bijvoorbeeld doorverwijzen naar een neuroloog.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij het herstel van een whiplash. De fysiotherapeut behandelt uw klachten die voortkomen uit een whiplash. Het doel is daarbij om u, onder andere door massages en oefeningen, terug te brengen in dezelfde staat van gezondheid als voor de whiplash. Gezien het belang en de grote rol die de fysiotherapeut speelt bij een whiplash zal zijn rol in een aparte alinea verder worden beschreven.

Oefentherapeut (Mensendieck)

Anders dan bij fysiotherapie wordt er bij oefentherapie over het algemeen niet gemasseerd. Bij oefentherapie staat niet massage centraal, maar oefeningen. De oefeningen hebben als doel om de klachten en beperkingen die voortkomen uit de whiplash te behandelen, en nieuwe klachten te voorkomen. Omdat mensen na een whiplash (en de klachten en beperkingen die hieruit volgen) vaak bang en angstig zijn om te bewegen, of iets te beschadigen, is de oefentherapie er met name op gericht om uw vertrouwen in uw lichaam weer terug te geven. Ook maakt de oefentherapeut u inzichtelijk wat u na de whiplash wel of niet kunt en/of mag doen. Voor het verhelpen van de klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash zal de oefentherapeut kijken naar uw gehele houding en uw gehele bewegingsgedrag. De oefentherapeut kijkt bij de behandeling van uw whiplashklachten niet alleen naar lichamelijke factoren, maar tevens naar de psychosociale factoren. Evenals voor een bezoek aan de fysiotherapeut, heeft u voor oefentherapie geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Neuroloog

In geval van een whiplash doet een neuroloog onderzoek naar uw beperkingen en de mate van pijn bij het bewegen van de nek. Ook zal de neuroloog in uw nek voelen om te onderzoeken welke wervels pijnlijk zijn en welke niet. Vaak onderzoekt een neuroloog met behulp van een röntgenfoto, MRI- of CT-scan of er sprake is van een fractuur en/of verschuiving in de halswervelkolom. Over het algemeen is hier geen sprake van, maar zekerheidshalve dient dit na een whiplash wel te worden onderzocht. Wanneer u na een whiplash cognitieve problemen ervaart kan een neuroloog onderzoek doen met betrekking tot uw geheugen en concentratie. Ook kan een neuroloog in geval van een whiplash onderzoek doen naar eventuele motorische afwijkingen.

Bedrijfsarts

Wanneer u als gevolg van een whiplash (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt krijgt u te maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts dient binnen zes weken na de melding van uw arbeidsongeschiktheid uw werkgever te adviseren over de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van werk en re-integratie. In het advies van de bedrijfsarts staat beschreven welke klachten en beperkingen u heeft als gevolg van de whiplash en welke beperkingen er hierdoor bestaan ten aanzien van uw werkzaamheden. Daarbij wordt een prognose gegeven voor wat betreft de mate en de termijn van herstel. Tevens zal de bedrijfsarts advies geven ten aanzien van werkhervatting. Gedacht kan worden aan aanpassing van uw werkwijze, werkplek en werkzaamheden. De bedrijfsarts baseert zijn advies op de aard en ernst van uw klachten na de whiplash, medische informatie van andere betrokken medici, eigen onderzoek alsmede op uw werksituatie.

De rol van Montsma Belangenbehartiging

In geval van een whiplash krijgt u te maken met veel verschillende medische partijen. De conclusies die de betreffende partijen trekken en de adviezen die zij geven zijn van cruciaal belang. Over het algemeen zullen zij het beste met u voor hebben, en de juiste conclusies trekken. Toch kan het zijn dat u – of wij – twijfels heeft over bepaalde uitkomsten, of het ergens niet mee eens bent. Montsma Belangenbehartiging kan in dat geval advies inwinnen bij de eigen medisch adviseur of arbeidsdeskundige. In het uiterste geval kan er ook een onafhankelijk medisch onderzoek worden verricht.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#