Whiplash en fysiotherapie

Wanneer u een whiplash oploopt is er over het algemeen een belangrijke rol weggelegd voor de fysiotherapeut. Het uiteindelijke doel van fysiotherapie is om u terug te laten keren naar dezelfde staat van functioneren als voor de whiplash. Tevens heeft fysiotherapie als doel om chronische klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash te voorkomen.

Onderzoek naar klachten en beperkingen

Intakegesprek

In het intakegesprek zal de fysiotherapeut u vragen naar de klachten en beperkingen die u als gevolg van de whiplash ervaart. Het gaat daarbij om zowel de klachten en beperkingen die u in uw dagelijkse leven ervaart, als de klachten en beperkingen die u in uw werksituatie ervaart. Om zich een beeld te kunnen vormen voor wat betreft uw belasting zal de fysiotherapeut u vragen naar uw dagelijkse bezigheden en activiteiten. Soms zal uw fysiotherapeut u vragen om een dagschema bij te houden. Met behulp van een dagschema houdt u gedurende een week bij welke activiteiten en bezigheden u heeft, hoe vaak en hoe lang u deze bezigheden en activiteiten uitvoert, en welke invloed een en ander heeft op uw klachten en beperkingen. Tevens dient u te noteren wat u doet in geval van toenemende klachten: neemt u een pijnstiller, gaat u rusten, etc.

Lichamelijk onderzoek

Teneinde een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash zal de fysiotherapeut lichamelijk onderzoek verrichten. Bij het lichamelijk onderzoek zal de fysiotherapeut met name onderzoek verrichten naar de gewrichtsfunctie van de nekwervel. Wanneer de fysiotherapeut neurologische beschadiging denkt waar te nemen, zal hij verder neurologisch onderzoek uitvoeren. Bij dit neurologisch onderzoek zal onder andere worden gekeken naar de sensibiliteit, spierkracht en peesreflexen. Indien de fysiotherapeut neurologische uitvalsverschijnselen waarneemt is dit reden voor (terug)verwijzing naar een neuroloog.

Na het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek dient de fysiotherapeut in ieder geval antwoord te hebben op de volgende vragen:

 • wat zijn uw klachten en beperkingen als gevolg van de whiplash
 • is er sprake van (aantoonbare) lichamelijke afwijkingen als gevolg van de whiplash
 • is er sprake van normaal of vertraagd herstel van de whiplash
 • bestaat er verschil tussen uw huidige belasting, en uw feitelijke belastbaarheid
 • is er voor wat betreft uw herstel sprake van ongunstige factoren
 • zijn uw klachten en beperkingen behandelbaar door fysiotherapie

Behandelplan

Wanneer blijkt dat uw klachten en beperkingen behandelbaar zijn door middel van fysiotherapie, zal er een behandelplan worden opgesteld. Omdat het om uw lichaam gaat, zal de fysiotherapeut het behandelplan in samenspraak met u opstellen. Bij het opstellen van het behandelplan staan de klachten en beperkingen zoals u die als gevolg van de whiplash ervaart centraal. Het behandelplan heeft de volgende doelen:

 • het verminderen van uw klachten en beperkingen
 • het vergroten van uw kennis en inzicht inzake de oorzaak van uw klachten en beperkingen
 • het verhogen van uw activiteitenniveau
 • het leren omgaan met uw klachten en beperkingen
 • het leren beïnvloeden van uw klachten en beperkingen

De rol van Montsma Belangenbehartiging

Gezien het belang van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek ziet Montsma Belangenbehartiging scherp toe op de uitkomsten hiervan. Wanneer er twijfel bestaat over de uitkomsten van het intakegesprek of het behandelplan zullen wij een en ander ter beoordeling voorleggen aan onze medisch adviseur. Uiteraard ziet Montsma Belangenbehartiging er ook op toe dat u een financiële vergoeding krijgt voor de fysiotherapeutische behandelingen. Tevens dragen wij zorg voor vergoeding van eventuele reiskosten.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#