Whiplash en het soort klachten en beperkingen

De klachten en beperkingen die voortkomen uit een whiplash zijn onder te verdelen in de volgende categorieën.

Pijnklachten

Pijn vormt vaak een van de grootste klachten na een whiplash. Het gaat daarbij niet alleen om hoofdpijn en nekpijn maar ook rug- en schouderpijn met uitstraling naar de armen. De pijn die u ervaart kan wisselen van plaats, tijdsduur en intensiteit.

Psychische klachten

Een groot deel van de personen die een whiplash hebben opgelopen ondervindt psychische klachten. Het gaat daarbij om klachten als angst, nervositeit, gespannenheid, emotionele instabiliteit, verlies van interesse, overgevoeligheid, piekeren en depressieve gevoelens.

Overige klachten

Niet alle klachten zijn onder te brengen in een van de bovengenoemde categorieën. Een voorbeeld hiervan zijn slaapproblemen. De oorzaak van slaapproblemen kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Soms is de rugpijn of nekpijn dusdanig aanwezig dat men geen goede houding kan vinden in bed. In andere gevallen is de slapeloosheid het gevolg van nervositeit, piekeren of stress.

Cognitieve beperkingen

Van de personen die een whiplash hebben opgelopen ervaart meer dan 50% cognitieve beperkingen. Het gaat daarbij om zowel geheugen- als concentratieproblemen. Er is bij mensen met whiplash klachten een verband aangetoond tussen de pijnklachten en de cognitieve beperkingen. Vaak speelt echter niet alleen pijn een rol bij de cognitieve beperkingen, maar ook vermoeidheid en slaapstoornissen. Daarbij kunnen de cognitieve beperkingen ook nog verband houden met de hieronder genoemde psychische klachten.

Neurologische klachten

Een groot aantal van de personen die te maken hebben met whiplash klachten en beperkingen, hebben neurologische klachten. Het gaat daarbij om duizeligheid of evenwichtsproblemen, tintelingen in de armen en benen, maar ook het niet helder kunnen zien. Mensen ervaren hun zicht als “wazig”.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#