Whiplash en werk

Melden van ongeval en whiplash

De gevolgen van een whiplash verschillen van persoon tot persoon, en van ongeval tot ongeval. De ene persoon ervaart na een whiplash direct klachten en/of beperkingen, terwijl het bij een andere persoon dagen of zelfs weken kan duren voordat de gevolgen van een whiplash merkbaar zijn. Dit geldt ook voor de invloed die een whiplash kan hebben op uw werk. Het kan zijn dat u de eerste week na de whiplash nog geen klachten en/of beperkingen ervaart, maar daarna wel. Om te voorkomen dat uw werkgever uw klachten in twijfel trekt, of uw klachten niet serieus neemt, is het dan ook van groot belang dat u uw ongeval en de opgelopen whiplash direct meldt bij uw werkgever.

Whiplash en aanpassingen aan de werkplek, werkwijze en werkzaamheden:
In het geval dat u het slachtoffer wordt van whiplash is de kans aanwezig dat u als gevolg van de klachten en beperkingen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Om er voor te zorgen dat u na uw whiplash uw werkzaamheden nog enigszins kunt verrichten – en er bovendien voor te zorgen dat uw klachten en beperkingen niet verder verergeren –kan het allereerst verstandig zijn om (tijdelijk) andere werkzaamheden te verrichten. Daarnaast kunt u na een whiplash uw werkplek en uw werkwijze aanpassen. Enkele mogelijke aanpassingen na een whiplash zijn:

  • beperken van fysieke werkzaamheden in zowel duur als intensiteit;
  • beperken van mentale belasting in zowel duur als intensiteit;
  • beperken van computerwerkzaamheden, in zowel duur als intensiteit;
  • niet boven schouderhoogte werken;
  • niet zwaar tillen (bij aanvang maximaal 5 kg);
  • geen zware duw- en trekbewegingen (bij aanvang maximaal 5 kg);
  • een rustig werktempo met voldoende pauzemomenten;

Bovengenoemde aanpassingen zijn slechts enkele voorbeelden. Daadwerkelijke aanpassingen dienen uiteraard in samenspraak met uw werkgever en bedrijfsarts te worden vastgesteld.

Whiplash en het hervatten van werk

Voor wat betreft het hervatten van werk na een whiplash zijn de vooruitzichten over het algemeen goed. Van de mensen die na een whiplash (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn keert uiteindelijk 90% van de mensen (gedeeltelijk) terug naar het werk. Rond de 80% van de mensen die met een whiplash te maken krijgen heeft na drie maanden het werk (gedeeltelijk) hervat. Een jaar na de whiplash heeft ongeveer 90% van de mensen het werk (gedeeltelijk) hervat. Van de slachtoffers van een whiplash die voor hun whiplash zwaar lichamelijk werk verrichtten, keert 13% niet terug naar het eigen werk. Van de slachtoffers van een whiplash die kantoorwerk deden, keerde 5% na de whiplash niet terug naar hun werk. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat mensen die zware werkzaamheden verrichten, na een whiplash meer risico op (gedeeltelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid hebben dan mensen met minder zware werkzaamheden. Overigens dient wel te worden aangetekend dat een groot deel van de mensen die na een whiplash (gedeeltelijk) hun werk hervatten niet geheel klachtenvrij is.

Rol van Montsma Belangenbehartiging

Wanneer u een whiplash oploopt, kan uw werk grote invloed hebben op uw klachten en beperkingen. Een verkeerde belasting kan uw klachten en beperkingen aanzienlijk verergeren. Montsma Belangenbehartiging ziet er dan ook op toe dat uw werkgever uw werkzaamheden en werkplek op een dusdanige wijze aanpast, dat een negatieve invloed op uw klachten en beperkingen – en het herstel hiervan – zoveel mogelijk beperkt blijft. In geval u als gevolg van uw whiplash minder loon ontvangt, niet meer kan overwerken, of andere inkomsten misloopt, zullen wij dit geld uiteraard voor u verhalen. Ons uitgangspunt daarbij is dat u op geen enkele wijze financieel nadeel mag ondervinden van hetgeen u is overkomen.


© 2015 Auteursrechten Montsma Belangenbehartiging | KvK: 59941308 | BTW-identificatienummer: NL853703553B01 | Algemene voorwaarden.
#